คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 240/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เปนหน้าที่ของโจทก์ต้องพิศูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยเอามูลฝิ่นเจือปนกับเนื้อฝิ่นเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้สูบอันผิดกฎหมายเอาหลอดฝิ่นเปล่าแช่น้ำไว้เพื่อให้กุลีกิน ไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2464

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android