คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 366/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดขืนคำสั่งให้ช่วยราชการซึ่งเจ้าพนักงานได้สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายมีผิดตามมาตรา 117 พ.ร.บ.ลักษณปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ม.118 กรมการอำเภอเรียกเกณฑ์ราษฎรมาช่วยซ่อมแซมถนนหนทางได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 117 - 334

ผู้พิพากษา

นล
วิกรม
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android