คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 358/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขายนาให้เขาไปแล้ว แล้วกลับไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีอำนาจโอนได้ขอแก้ทะเบียนโอนยกให้แก่ผู้อื่นอีกมีผิดฐานแจ้งความเท็จ วิธีพิจารณาอาชญาอย่างไรเรียกศาลล่างวินิจฉัยผิดประเด็นแลผิดวิธีพิจารณา อำนาจศาลฎีกา ประเด็นที่ศาลล่างยังไม่ได้วินิจฉัยขึ้นมา ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยแลพิพากษาเสียเองได้ ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย ข้อที่ศาลล่างวินิจฉัยผิดประเด็นหรือผิดต่อวิธีพิจารณาเป็นปัญหากฎหมายซึ่งคู่ความฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 118-226-32

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android