คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 205/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น่าที่โจทก์นำสืบว่าน้ำสุราแช่มีแอลกอฮอล์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 3
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2467 มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 4
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 6

ผู้พิพากษา

หริศ
วิชัย
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android