คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เหตุในลักษณคดี เมื่อศาลพิจารณาเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เปนผิดกฎหมายแล้ว ถึงแม้จำเลยจะมิได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาศาลก็มีอำนาจตัดสินปล่อยได้,จำเลยให้การรับตามข้อหาก็ดี แต่ถ้าการกระทำนั้นไม่เปนผิดกฎหมายหมายแล้ว จะถือว่าจำเลยรับว่าทำผิดไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android