คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 342/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างคนต่างสูบฝิ่นเป็นการที่ต่างคนต่างกระทำผิดไม่เรียกว่าสมคบกัน จะปรับรวมกันไม่ได้ ต้องปรับเรียงตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 63
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53-55-66

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android