คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ระยะเวลา 15 วันตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงนั้นเป็นการให้เวลาเกี่ยวกับการจดทะเบียนและทำเครื่องหมายไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีเครื่องรับวิทยุโดยยังไม่ได้รับอนุญาต
บุคคลจะมีเครื่องรับวิทยุไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาตให้มีเสียก่อนและผู้ทำการค้าจะขายเครื่องให้แก่บุคคลที่มิได้นำใบอนุญาตให้มีมาให้ดูนั้นไม่ได้
ฏีกาอุทธรณ์
สัญญาทางพระราชไมตรี
คดีที่คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความ ๆ ฎีกาได้ฉะเพาะปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 8
  • มาตรา 6
  • กฎกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ว่าด้วยเครื่องวิทยุโทรศัพท์และโทรเลข พ.ศ.2473 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุโทรเลข พ.ศ.2457 มาตรา 1-4-10

ผู้พิพากษา

พลางกูร
อมาตย
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android