คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 961/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยืมของเขาไปใช้ครั้นเจ้าของทวงถามกลับปฏิเสธมีผิดตาม ม.314 เทียบฎีกาที่ 592/66
ฟ้องขอให้ลงโทษฐานฉ้อโกงลงโทษฐานยักยอกได้ (เทียบฎีกาที่ 866 - 867 พ.ศ.2470)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 304 - 314
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 304 - 314
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 304 - 314

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android