คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เข้าไปลักหีบบรรจุทรัพย์ในบ้านเรือนมีผิดตาม ม.294 ตอน 2
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293
  • อาชญา มาตรา 293

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android