คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 952/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลงข่าวโฆษณาว่า ข้าราชการในข้อที่ไม่เป็นสาธารณประโยชน์ มีผิด
บรรณาธิการต้องรับผิดในข้อความที่ลงในหนังสือพิมพ์ แม้ตนจะได้ไปนั่งทำการในระวางนั้นหรือไม่ก็ดีไม่มีกฏหมายให้สืบแก้ตัวอย่างผู้ประพันธ์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 66 - 282
  • พระราชบัญญัติสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ.2470 มาตรา 66 - 282

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android