คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 950/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรรมสิทธิโอนเมื่อซื้อขาย ผู้ขายยังไม่ได้รับชำระราคายึดทรัพย์ไว้ได้ ถ้าปล่อยทรัพย์ออกจากครอบครองแล้วจะขอยึดไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 - 458
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 - 458

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android