คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 932/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักเล่นไพ่ตอง
จำเลยลักเล่นไพ่ก่อนใช้กฎหมายใหม่ แต่โจทก์ฟ้องเมื่อใช้กฎหมายใหม่แล้ว ต้องใช้กฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่จำเลย คือกฎหมายใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.120
  • อาชญา มาตรา 8
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 8

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android