คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 910/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สลักหลังสัญญาจำนองว่าได้รับชำระหนี้แล้ว
เมื่อเอกสารปรากฎว่ามีการสลักหลังเจ้าหนี้ต้องนำสืบ
ไถ่ถอนจำนองโดยสลักหลังหนังสือกันเองก็ใช้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 326 - 340
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 326 - 340
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 326 - 340
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 326 - 340
  • พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.127 มาตรา 54

ผู้พิพากษา

พรหม
บัส
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android