คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 895/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค้ำประกันมีกำหนดเวลา 2 เดือนเมื่อครบกำหนด 2 เดือนแล้ว เจ้าหนี้ยังรับดอกเบี้ยจากลูกหนี้ แลมิได้เร่งรัดเรียกหนี้จากลูกหนี้จนล่วงเลยมาช้านานดังนี้ ผู้ค้ำประกันพ้นจากความรับผิด
คนบังคับอังกฤษเป็นคู่ความฎีกาได้แต่ในปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 - 153
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 680 - 153

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android