คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 822/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินถูกตัดถนน พระราชกฤษฎีกาที่ไม่ได้ ประกาศแผนที่ การแก้ไขแผนที่จึงไม่จำต้องประกาศกฎหมายหรือคำสั่งที่ออกใหม่จำต้องประกาศเพียงใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android