คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 817/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยอมให้เจ้าหนี้ผู้รับชำระหนี้ด้วยตั๋วเงิน
นำสืบว่าตั๋วเงินนั้นได้ใช้เงินเท่าใด
สัญญาซื้อขาย
ลักษณะพะยาน
พะยานบุคคลล้างพะยานเอกสาร
คนบังคับเดนมาร์ก เป็นคู่ความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 - 453
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 321 - 453
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 321 - 453

ผู้พิพากษา

เทพ
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android