คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น้ำตาลเมา
วิธีการพิสูตร์น้ำตาลเมาว่ามีแรงแอลกอฮอล์หรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android