คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 789/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โปปั่น ขณะทำผิดกับขณะพิจารณากฎหมายกำหนดโทษต่างกันให้ใช้กฎหมายที่มีโทษเบาบังคับ
ฟ้องโจทก์กล่าวความชัดแล้ว ศาลลงโทษให้ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 7 - 8
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 7 - 8

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android