คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 775/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่ตัวแทนรับเงินไปจากตัวการเพื่อชำระหนี้ แล้วตัวแทนไม่ชำระนั้น หาถือว่าเป็นการนอกขอบอำนาจของตัวแทนอันเป็นเหตุให้ตัวการพ้นจากความรับผิดชอบไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android