คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 334/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ยื่นประมูลยื่นคำร้องต่อผู้บังคับบัญชาว่ากรรมการผู้รับประมูลทำโดยปราศจากคุณธรรมอันดี แลน่าจะมีเลศนัย ในการประมูลดังนี้ เป็นข้อความหมิ่นประมาทตามมาตรา 282 ผู้ที่ได้รับยกเว้นตาม ม.283 ต้องเป็นผุ้แสดงความเห็นโดยสุจริต ถ้ามีเจตนาใส่ใคล้เขาด้วยเจตนาร้ายหาได้ยกเว้นไม่
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ 2461 คดีที่ฎีกาได้ฉะเพาะปัญหาข้อกฎหมายนั้นศาลฎีกาต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างฟังมา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282-283 (1

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android