คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 329/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ออกทุนให้จำเลยจับจองที่ดินแทน แต่โจทก์ได้ออกทุนถากถางปลูกผลตลอดมาวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิได้ที่นี้โดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าสัญญาที่ให้จับจองแทนจะเป็นโมฆะหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113

ผู้พิพากษา

พรหม
อิศร
ฮอลลัน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android