คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 323/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทนายทำสัญญากับลูกความว่าความแพ้ไม่เอาเงินค่าจ้างถ้าชนะถึงจะเอาค่าจ้างเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ไม่ขัดต่อศิลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม ม.113 และไม่ผิดต่อ พ.ร.บ.ทนายความทั้งไม่มีลักษณคล้ายสัญญาการพะนัน สัญญาที่มีเงื่อนไขโดยอาศัยเหตุการณ์ไม่แน่นอนนั้นหาเป็นสัญญาการพะนันเสมอไปไม่ สัญญาจ้างว่าความเป็นนิติกรรมเกี่ยวกับศีลธรรมอันดี แลความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้เพียงไร วิธีพิจารณาความแพ่ง อำนจศาล นิติกรรมที่เป็นปัญหาว่าจะขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความจะมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างความเสียเปล่าศาลก็หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ว่าจะเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113-132-14

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android