คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 294/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เรียกว่าเป็นการกระทำในวาระเดียวกันเข้าไปในเล้าทำให้สุกรตายในเล้าแล้ว เอาไปเป็นความผิดกะทงเดียว พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.3 แก้น้อย ศาลเดิมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์ลดฐานปราณีคงจำคุก 1 ปี เป็นแก้น้อยฎีกาไม่ได้ดุลยพินิจ การลดโทษเป็นดุลยพินิจของศาลและไม่ใช่ข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 294 - 70-7
  • พระราชบัญญัติลักษณะฆ่าโค กระบือและสุกรตามหัวเมือง ร.ศ.119 มาตรา 18

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android