คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปลอมหนังสือต้องมีเจตนานำสัญญาปลอมไปฟ้องเรียกเงินโดนสสำคัญผิดว่าเป็นสัญญาแท้จริง แล้วถอนฟ้องยังไม่มีผิดฐานฉ้อโกง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 222-304-43

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android