คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 292/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภายหลังวันใช้ประมวลแพ่งเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเรื่อยไปจนกว่าลูกหนี้ชำระเงินเสร็จ หาใช่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเพียงจำนวนเงินหรือกำหนดเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่
วิธีพิจารณาแพ่ง จำเลยฎีกามาฝ่ายเดียวโจทก์มิได้ฎีกานั้นแม้ศาลฎีกาเห็นว่าตามกฎหมายโจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยมากกว่าที่ศาลล่างกำหนดมา ศาลฎีกาก็เห็นว่าไม่ควรแก้อ้างฎีกาที่ 287-288/2475
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166

ผู้พิพากษา

กฤต
อมาตย์
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android