คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 637/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การแปลสัญญา นิ่งไม่ถือว่ายอม ธรรมเนียมประเพณีจะยกขึ้นอ้างได้นั้น ต้องเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ประพฤติกันมานมนาน
คู่ความเป็นคนบังคับเคนมาร์ก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 453
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 453

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android