คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขอให้ล้มละลายนั้นจะฎีกา ได้แต่ปัญหากฎหมายเท่านั้น
หุ้นส่วน ออกจากหุ้นส่วน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127 มาตรา 79
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1051-1054

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android