คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 260/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ครูสอนนักเรียนแต่ไม่ได้รับเลี้ยงเด็กไว้ไม่เข้าความหมายแห่งมาตรา 247 พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 แก้มากศาลเดิมลงโทษตามมาตรา 245-247-++9-40 ปรับ 50 บาท
ศาลอุทธรณ์แก้ลงโทษตาม ม.244 จำคุก 2 ปีเป็นแก้ไขมาก ลักษณพะยาน บาดแผลที่ถูกชำเราเป็นวัดถุพะยาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 244 - 247

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android