คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 579/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ของหายไป 2 เดือน จึงจับได้จากจำเลยมีผิดฐานรับของโจร ปัญหากฎหมาย ศาลเดิมว่าลัก ศาลอุทธรณ์ว่ารับของโจร ฎีกาได้แต่ข้อกฎหมาย ปัญหาข้อเท็จจริงใช้ความสันนิษฐานนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293-321
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 293-321

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android