คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์อย่างไรเรียกว่า ละทิ้ง ที่ดินมากมายแต่น้ำเค็มท่วมถึง ผู้ทำจึงทำเป็นหย่อม ๆ ทั่ว ๆ ไปไม่เรียกว่า ละทิ้ง ป.พ.พ.ม.1367 การยึดถือไว้เพื่อตน ไม่จำต้องยึดไว้เพื่อตน ไม่จำต้องยึดไว้เพื่อทำประโยชน์จริงจัง เพียงแต่ยึดถือทำประโยชน์บ้างเล็กน้อยเพื่อแสดงสิทธิก็เกิดสิทธิครอบครองขึ้นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android