คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 211/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+อย่างไรเรียกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุ บุตร์ถูกทำร้ายเมื่อล้มละลาย+แล้วยังจะถูกตีซ้ำอีก จำเลยผู้เป็นบิดาจึงใช้ขวานฟันเพื่อป้องกันบุตร์เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android