คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 195/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ใดรู้ว่าทรัพย์หรือหนังสืออย่างใดเจ้าพนักงานจะต้องเรียกเอามาพิจารณาเมื่อกระทำการตามกฎหมาย มันบังอาจเอาสิ่งนั้นไปซ่อนเสียถึงแม้จะไม่ทำให้บุบสลายหรือสูญหายก็มีผิดตามมาตรา 122
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 122
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android