คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 189/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเกิดก่อนใช้ประมวลแพ่ง ต้องพิจารณาตามกฎหมายเก่า ผู้เช่าไม่ยอมทำสัญญาเช่าต่อผู้รับโอน ๆ มีอำนาจฟ้องขับไล่ได้ทันที สัญญาเช่าที่ดินทำกันเองสมบูรณ์เพียง 3 ปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android