คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 142/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำกล่าวว่า "บัดสีกูจะเตะปากมึงเดี๋ยวนี้" ไม่เป็นการใส่ความหรือค่าทออันเป็นคำหมิ่นประมาทตามกฎหมายข้างบน วิธีพิจารณาอาชญา คดีที่โจทก์ยืนยันแต่ว่าถ้อยคำที่จำเลยกล่าวเป็นผิดฐานหมิ่นตามมาตรา 339 ข้อ 2 ตลอดมาแต่ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวไม่เป็นผิดดังโจทก์หาดังนี้ แม้ถ้อยคำนั้อาจเป็นถ้อยคำที่ขู่เข็ญว่าจะทำร้ายได้ก็ดี เมื่อโจทก์ไม่สืบให้เห็นว่าจำเลยควรมีผิดตาม ม.339 ข้ออื่นใดแล้ว แม้โจทก์จะอ้างมาตรา 339 มาทั้งมาตราศาลก็ไม่ลงโทษจำเลยในฐานอื่นให้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 339

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android