คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้อง,ตัดสิน โจทก์กล่าวในฟ้องรับรองว่าทรัพย์อย่างใดเปนสินเดิมของผู้ตาย ซึ่งเปนการตัดผลรายได้ในส่วนมฤดกให้น้อยลงศาลไม่ควรวินิจฉัยแก้ให้เปนอย่างอื่นค่าเช่าทรัพย์ในระวางความ ข้อกฎหมายที่มิได้ยกขึ้นต่อสู้ชั้นศาลเดิมศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android