คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาขายฝากที่ดินซึ่งผู้ซื้อผู้ขายฝากรู้อยู่แล้วว่าที่ดินนั้น ศาลได้ยึดไว้แล้วท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ แม้สัญญานั้นจะทำกันที่หอทะเบียนก็ดีก็ไม่เป็นเหตุให้กลับกลายเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้ วิธีพิจารณาแพ่ง ขัดทรัพย์ การที่ผู้นำยึดจะแจ้งถึงเรื่องที่พิพาทถูกศาลสั่งยึดให้ผู้ที่จะรับซื้อฝากภายหลังการยึดทราบนั้นจะแจ้งด้วยปากหรือลายลักษณอักษรก็ได้เมื่อแจ้งให้ทราบแล้วก็ไม่จะเป็นต้องร้องต่อเกษตร์อีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113-491

ผู้พิพากษา

อิศร
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android