คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1087/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลทหารบกกลางแก้คำพิพากษาให้เบาลงโจทก์ฎีกาไม่ได้ต้องห้ามตาม ม. 50
วิธีพิจารณาอาชญา ข้อหาว่าจำเลยเลมิดข้อบังคับแลกฎยุทธวินัยทหารถ้าไม่ได้เสนอขึ้นมาศาลไม่วินิจฉัยให้ ดุลยพินิจของศาลในการให้นับกำหนดโทษเบาลง ฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 324 - 338
  • พระธรรมนูญศาลทหารบก พ.ศ.2465 มาตรา 50

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android