คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 38/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน วิธีพิจารณาอาญา ดุลพินิจในการลงโทษอาญา ม.11,78
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 53
  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 64
  • พระราชบัญญัติการทำเหมืองแร่ พ.ศ.2461 มาตรา 79

ผู้พิพากษา

วิชัย
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android