คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1084/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำตามคำสั่งเจ้าพนักงานโดยเชื่อว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
วิธีพิจารณาอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 52

ผู้พิพากษา

พรหม
มนธา
ธรรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android