คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1069/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
น้ำกะแช่ดองเอาไปต้มกลั่นมีแรงแอลกอฮอล์จำเลยต้องนำสืบว่าเป็นการทำให้เปลี่ยนสภาพเดิม ลักษณพะยาน หน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 4
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 4

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android