คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 59/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าเห็นว่าคดีมีมูลทางอาชญาจึงย้อนสำนวนให้ศาลเดิมรับฟ้องของโจทก์ไว้ดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนความนั้น จำเลยฎีกาไม่ได้ อ้างฎีกาที่ 179/2461 ที่ 358/65 ที่ 381/ ที่ 897/2474 อาชญา ม.288 - 293 เรื่องลักจับปลาในโป๊ะ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นคดีมีมูลในทางอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 96

ผู้พิพากษา

อมาตย์
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android