คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1041/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยไว้ ศาลฎีกามีอำนาจย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงนั้น แล้วส่งกลับคืนศาลฎีกาเพื่อตัดสิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android