คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 543/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับสัตว์น้ำในที่หวงห้ามซึ่งมีประกาศห้ามแล้ว แต่จำเลยยังไม่ทราบประกาศนั้นมีผิด แต่ศาลลงโทษอย่างเบา สุภาษิตกฎหมายการไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120
  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • ประกาศแก้ไข พ.ร.บ.อากร ค่าน้ำเพิ่มเติม พ.ศ.2473 ลงวันที่ 1 เมษายน 2473

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android