คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 476/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่ลงชื่อในสัญญาหุ้นส่วนสามัญ
ถึงแม้จะเรียกหุ้นยังไม่ครบ ตามจำนวนหุ้นในสัญญาผู้ลงชื่อต้องรับผิดเต็มที่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1050

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android