คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 437/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ข้อความที่จำเลยโฆษนาในหนังสือพิมพ์ว่า "โจทก์ไม่ใช่คุณหญิง" นั้นไม่เป็นการใส่ความหมิ่นประมาท
พะยาน หน้าที่นำสืบ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ตาม ม.282 นั้นโจทก์ต้องนำสืบว่าจำเลยเจตนาใส่ความ แลโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงจะมีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 282

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android