คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 431/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ควรลดโทษให้ จำเลยตาม ม.59 หรือไม่นั้นอยู่ในดุลยพินิจของศาล
ศาลเดิมวางบท ม.228-229 จำคุกจำเลย 3 ปี 4 เดือน ศาลอุทธรณ์แก้วางบท ม.121 จำคุกจำเลย 2 ปีดังนี้ เรียกว่าศษลอุทธรณ์ตัดสินแก้ไขเล็กน้อย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android