คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 25/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่ศาลเดิมแยกลงโทษจำเลยเรียงกะทง และจำเลยอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงนั้นศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจหยิบยกความผิดกะทงที่ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ลักษณอุทธรณ์ขึ้นวินิจฉัย เทียบฎีกาที่ 290/2476 พ.ร.บ.ฆ่าโคกระบือ ฯ ร.ศ.119 ม.18-20
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณะอุทธรณ์ พ.ศ.2473 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

พลางกูร
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android