คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1038/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลตัดสินว่าจำเลยมีผิดหลายกะทง แต่ให้ลงโทษในบทหนัก ส่วนฐานอื่น ๆ ไม่ต้องชี้บทก็ได้ ลักษณพะยานดุลยพินิจของศาลที่จะงดสืบพะยานในเมื่อเห็นว่าไม่จำเป็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 158 - 71
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 158 - 71

ผู้พิพากษา

วิกรม
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android