คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1031/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ดอกเบี้ยที่ศาลกำหนดให้เป็นค่าป่วยการต้องใช้ ม. 224 ถ้าเรื่องค้างส่งดอกเบี้ย ต้องใช้ ม.166
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 - 224

ผู้พิพากษา

หริศ
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android