คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความรับผิด ค้ำประกัน เข้าแล้ว ขอถอนไม่ได้ การลงเงินเล่นแชร์เปียหวยไม่ใช่เรื่องฝากทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 - 657
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 - 657

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android